اطلاعیه اداره صندوق رفاه دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب  جهت پرداخت اينترنتي اقساط 

مراحل عمليات

1- به صفحه اول دريافت و پرداخت تسهيلات وام صندوق رفاه در بخش سامانه  مالي مراجعه نماييد

2- در صورت تمايل سوابق دريافت وام و بازپرداختهاي آن را مشاهده نماييد.

3- براي هر نوع وام يک لينک جهت پرداخت پيشبيني شده است.

4- اگر وام تسويه نشده اي داريد روي لينک مربوطه آن ( لينک پرداخت ) کليلک کنيد

5- پس از کليک به صفحه جديدي هدايت خواهيد شد که مبلغ قابل پرداخت بصورت خودکار به شما پيشنهاد ميگردد. 

6- در صورتي که مايل باشيد ميتوانيد تمام مبلغ بدهي خود را يکجا پرداخت نماييد. اين کار با انتخاب گزينه تمام بدهي امکانپذير خواهد بود. در غير اينصورت مبلغ تا تاريخ روز سررسيد شده به شما نشان داده مي شود.

7- دکمه پرداخت (بانك ملت) را کليک نماييد تا به صفحه بانك ملت جهت دريافت مشخصات كارت و كلمه عبور و كد CVV2 هدايت شويد.

8 - پس از اتمام كار كد رهگيري را يادداشت نمائيدو با زدن دكمه بازگشت به صفحه اصلي سايت باز گرديد  در اينجا مي توانيد با زدن دكمه سوابق مالي هر يك از وامها اطلاعات پرداخت آنرا مشاهده نمائيد.