بسمه تعالي

راهنماي استفاده از سيستم حذف واضافه

اين نرم افزار با تلاش زيادو پس راه اندازي انتخاب واحد از طريق اينترنت تهيه گرديد و در اختيار دانشجويان عزيز قرار گرفت براي استفاده از اين بخش از سايت نكات ذيل را مورد توجه قرار دهيد          

الف)دانستني و مورد نياز

1- تعداد دفعات ثبت حذف و اضافه 10 مرتبه مي باشد.

2- پس از 20 دقيقه ارتباط شما قطع با سرور قطع خواهد شد و در اين زمان مي بايست كار خود را بپايان برسانيد

3- براي حذف درس نيازي به مجاز مالي بودن نيست ولي چنانچه بخواهيد درسي را به ليست دروس خود اضافه نمائيد بايد حتماً مجاز مالي باشيد. اين بخش بطور اتوماتيك در سايت كنترل خواهد شد.

4- تغيير كد كلاس در حذف و اضافه امكان پذير نيست.

5. چنانچه درسي را از ليست حذف نمائيد تا قبل از اينكه تغييرات را ثبت نهايي نمائيد قابل برگشت است و با زدن كليدانصراف از حذف اين درس به حالت قبل باز مي گردد.(دقت كنيد!!! پس از حذف درس و ثبت نهايي آن درس به هيچ وجه قابل برگشت نيست.)

6. اگر درسي را به ليست اضافه نمائيد جلوي آن عبارت ( اضافه شده در حذف و اضافه) مي خورد.

7. به دليل اعتراض به حق برخي دانشجويان به دليل عدم ارائه دروس و تكميل ظرفيت آنها در روزهاي اوليه انتخاب واحد دو گزينه به كلاسهاي ارائه شده اضافه گرديد (محدود كردن كلاس به گروهي از ورودي هاي خاص و حتي رشته اي خاص). براي افرادي كه طبق توالي دروس خود را گذرانده و مي خواهند در يك نيمسال درسي را اخذ نمايند كه در فارغ التحصيلي آنها تسريع بوجود مي آورد، اين امكان وجود دارد.

ب) راهنماي استفاده از سيستم

1.گزينه حذف و اضافه :

 


از همکاري شما متشکريم دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب