اطلاعیه معاونت دانشجويي جهت فعال سازي کد کارتهاي تغذيه (1392,02,08)

مراحل عمليات

  1. دانشجويان محترم توجه داشته باشيد که جهت فعال سازي کد کارت غذا و امکان رزرو اينترنتي در اين سامانه حتماً بايد کارت مربوطه را در نيمسال جاري فعال نمائيد.
  2.  لازم بذکر است فقط دانشجوياني امکان فعال نمودن کارت را دارند که در نيمسال جاري ثبت نام داشته باشند. پس دقت بفرمائيد پس از ثبت نام اجازه پر کردن اين فرم را خواهيد داشت.
  3. در اين نيمسال ديگر نيازي به حفظ کردن شماره کارت نيست و در صورتي که در سيستم براي شما کارت تعريف شده باشد شماره آن به شما نشان داده مي شود و تاريخ اعتبار نيز نمايش داده مي شود
  4. پس از ورود کد کارت براي رزرو غذا و پرداخت مبلغ غذا بصورت اينترنتي بايد به سايت http://jeton.azad.ac.ir مراجعه نمائيد. با زدن شماره کارت بعنوان کد کاربر و شماره شناسنامه در صورت اشتباه بودن (عدد  1) بعنوان رمز عبور مي توانيد وارد سايت شويد.